เปิดใช้บริการเรียก รถตุ๊ก ตุ๊ก สาธารณะ ผ่านแอปพลิเคชั่น MuvMi

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพ ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพ และ ศ.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการคลัง  ร่วมเปิดการใช้บริการเรียก รถตุ๊กตุ๊ก สาธารณธะ ผ่านแอปพลิเคชั่น MUVMI ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.50 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โหลดความสะดวกที่ทุกคนสามารถกำหนดการเดินทาง โดยผ่านแอบพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน >> MuvMi กับนวัตรกรรม “TUK TUK EV SHARING” ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า นั่งได้มากสุดถึง 6 คน เริ่มต้นเพียง 15 บาท

error: Content is protected !!