เปิดกิจกรรม Research Day ครั้งที่ 6

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Research Day ครั้งที่ 6 โดยมี รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Research Day ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 โซน c อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์