เติมพลังแห่งชีวิต…เรื่องดี๊ดีของคนโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม ตอน “เติมพลังแห่งชีวิต…เรื่องดี๊ดีของคนโรงพยาบาล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงประกอบเรื่องเล่า การนำเสนอวิดิโอ เรื่องเล่า “ผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย กับอ้อมกอดสุดท้ายจากพ่อในเรือนจำ” การแสดงประกอบเพลง เป็นต้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีความมุ่มมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบ “โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม”และมุ่งเน้นการปฎิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ตลอดจนการให้บริการด้วยใจ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มารับบริการ ภายใต้อัตลักษณ์เชิงคุณธรรม 3 คำ ได้แก่ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร”