สมทบทุนเพื่อผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายสุรพงศ์ สุวรรณกวิน และ นายสมภพ สุวรรณกวิน บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต