สมทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย จัดซื้อรถตู้ รับ-ส่งผู้ป่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณประเสริฐ – คุณสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงิน จำนวน 1,540,000 บาท สมทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย สำหรับจัดซื้อรถตู้ รับ-ส่งผู้ป่วย โดยมี ผศ.นพ. สุรชัย เคารพธรรม เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาทินทัต