วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “พยาบาลสภากาชาดไทย ร่วมเทิดไท้สมเด็จย่า สืบสายใยพระเมตตา ปวงประชาสุขภาพดี” ซึ่งฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการนำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  บอร์ดนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการพยาบาลของฝ่ายการพยาบาล บอร์ดให้ความรู้ด้านเภสัชกรรม ทันตกรรมและสวัสดิการสังคม และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม 2561 ณ โถงอาคารภูมิสิริมังครานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

error: Content is protected !!