มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค

คณะผู้แทนจาก มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 และสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต