มุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระวันรัต

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง กราบถวายมุทิตาสักการะแด่ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 81 ปี ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร