มอบเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ระบบวิดิทัศน์ ( C-MAC Video laryngoscope )

วันที่ 5 มีนาคม 2563 คุณประภาส-คุณเจดีย์ ชลศรานนท์ มอบเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ระบบวิดิทัศน์   ( C-MAC Video laryngoscope ) พร้อมทั้ง disposable sets ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ศ.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร พ.ต.ต. นพ. ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี และ อ.พญ.วิภาดา ติงธนาธิกุล รับมอบ ณ ศาลาทินทัต