พิธีเปิดคลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช คลินิกจุลศัลยรักษ์ ดรุณรักษ์คลินิก

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย รศ.นพ.ธีระ วัชปรีชานนท์ หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ ผศ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล ร่วมในพิธีเปิดคลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช คลินิกจุลศัลยรักษ์ ดรุณรักษ์คลินิก ณ อาคาร ภปร ชั้น 8 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย