พิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2561

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อให้บุคลากรใหม่เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร และมีความสุขในการทำงาน โดยมี นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมแนะนำผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล และนางขวัญใจ เหมือนเทศ ผู้ตรวจการพยาบาลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ทั้งนี้ มีพยาบาลบรรจุใหม่ ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 166 คน