ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ดูงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์” ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร นำเยี่ยมชมการบริการทางการแพทย์ภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และ อาคาร ส.ธ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ,ห้องผ่าตัดระบบประสาทศัลยศาสตร์ ,ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร และธนาคารเลือด ,ห้องฉุกเฉิน, ศูนย์ฝึกสมอง ,คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี เป็นต้น