ป.3 ร่วมทำความดี

อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 125,000 บาท จากโครงการ “ตลาดนัดลอยฟ้า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ป.3 สามัคคีร่วมทำความดี” เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับหน่วยทารกแรกเกิด ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ และนางวัลลีย์ โพธิ์เวียง ผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

error: Content is protected !!