ประชุมสมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2562

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดประชุมสมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2562 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดพิธี มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “Proton Therapy” โดย ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพ สรุปผลการดำเนินงานขององค์กรแพทย์ โดย รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร ประธานคณะกรรมการองค์กรแพทย์และประธานคณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์อาหารสวัสดิการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ห้องกระจก VIP) ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์