ประชุมวิชาการ โรคกระจกตาโก่ง (Keratoconus Workshop)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง  โรคกระจกตาโก่ง (Keratoconus Workshop) ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยในวันที่ 16  มีนาคม 2561 เป็นกิจกรรมทางวิชาการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของจักษุแพทย์ (Workshop) เรื่อง “การใส่วงแหวนเพื่อรักษากระจกตาโก่งครั้งแรกของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะการใส่วงแหวนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยจักษุแพทย์ที่สนใจจะได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการรักษาร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป มี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิด  รศ.นพ.ปริญญ์   โรจนพงศ์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.พญ.งามจิตต์  เกษตรสุวรรณ หัวหน้าศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านกระจกตาและผิวดวงตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Leonardo Torquetti  MD,PhD , Director of Center Excellence in Ophthalmology , Pará de Minas, Brazil เป็นวิทยากรพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และ WETLAP ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง 408 และ 414

ทั้งนี้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมภาคประชาชนภายใต้ชื่อ KC Family Day” ณ โถงชั้นล่าง บริเวณหน้าศูนย์เลเซอร์สายตา ตึก 14 ชั้น ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น. ภายในงานจะพบกับกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางกระจกตาและข้อแนะนำเพื่อการดูแลรักษาดวงตา โดยมีนักแสดงชื่อดังอย่าง แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ ร่วมเสวนา และมี Mini concert โดย โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ (นักร้องนำวง Cocktail) ร่วมด้วย พร้อมทั้งกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลอีกมากมายจากผู้สนับสนุน