บริจาคเพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

วันที่ 24 เมษายน 2562 คุณทรงชัย มีอำพล และคุณทิพยาภรณ์ วรทรัพย์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.นพ.จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ หน่วยศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ฝ่ายศัลยศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอผู้ป่วย ชั้น 25 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์