บริจาคเพื่อการพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

มูลนิธิจิรกิติ โดยนายอรรณพ จิรกิติ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อการพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ และ นางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านสนับสนุนบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ศาลาทินทัต