ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องให้ออกซิเจน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ คุณฟ้าฟื้น คุณมณฑิรา เต็มบุญเกียรติ และครอบครัว บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง (Oxygen high flow) ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ