บริจาคตุ๊กตาช้างมือจับ

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด บริจาคตุ๊กตาช้างมือจับ จำนวน 100 ตัว เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ และ นางทิพวรรณ ปานขาว ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล รับมอบ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต