บริจาคจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ฝ่ายออโธปิดิกส์

นางปาริชาต สุทธพงศ์ บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ฝ่ายออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง และ รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล หน่วยศัลยกรรมกระดูกสันหลัง ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต