จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายออโธปิดิกส์

คุณพรดี ลี้อิสสระนุกูล  คุณพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ และ คุณโชคชัย เศรษฐีวรรณ บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ วันที่ 9 มีนาคม 2561  ณ ศาลาทินทัตPin It on Pinterest