งานวันเบาหวานโลก ” World Diabetes Day 2018 “

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเบาหวานโลก ” World Diabetes Day2018 “ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และแมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคเบาหวานภายในครอบครัว ภายในงานมีการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และมีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ณ ลานกิจกรรม ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์