งานประชุมวิชาการ วัณโรคโลก และโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ วัณโรคโลก ( World TB Day 2021 ) และโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ( EID Conference 2021 ) ระหว่างวันที่ 24 -25 มีนาคม 2564 ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

error: Content is protected !!