เสวนา “ถ้ำหลวง : ความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.โรม บัวทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมเสวนาหัวข้อเรื่อง “ถ้ำหลวง : ความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่” เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ซึ่งการเสวนาดังกล่าว ได้กล่าวถึงความพร้อมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข ที่พร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ กับภารกิจของศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมถึงประสบการณ์การบริหารจัดการในพื้นที่ และการรับมือทางโรคโดยใช้ห้องปฏิบัติการและเครือข่าย Lab Network พร้อมด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้านการสาธารณสุขในการตรวจสุขภาพผู้ประสบภัยและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาโรคอุบัติใหม่ที่อาจมากับถ้ำและสรรพสัตว์ในถ้ำ จากกรณีที่มีผู้ประสบภัยติดภายในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยในเรื่องของการติดเชื้อต่างๆ ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากสังคมเป็นวงกว้าง โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และ น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมเสวนา และมี คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา