ครบ 106 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 106 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 โดยร่วมพิธีบรวงสรวงศาลพระภูมิโรงพยาบาล บริเวณตึกอำนวยนรธรรม หลังจากนั้น ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) ณ อาคารอำนวยการ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ ศาลาทินทัต และถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) และร่วมพิธีทางศาสนา พิธีสดับปกรณ์ถวายสมเด็จพระปิยมหาราช สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ โถงชั้นล่าง ตึกจักรพงษ์ นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ร่วมมอบโล่รางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป