ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านบริการ มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี สถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับมอบ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องจุมภฎ ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย