การอบรมกัญชา และแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ อบรมระยะสั้น เรื่อง “กัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ่ายทอดโดยระบบ Teleconference ไปยัง

  • ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ
  • ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัคร 18-30 พฤศจิกายน 2562 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://cannabis.acmrrama.com

สอบถาม 02-256-4246 ต่อ 27