การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองใหม่ โรคปอดบวมอู่ฮั่น ร่วมกับการเรียนรู้ผ่านโค้ดดิ้ง”

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองใหม่ โรคปอดบวมอู่ฮั่น ร่วมกับการเรียนรู้ผ่านโค้ดดิ้ง” โดยมี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคาร อปร ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ ศ.นพ.ยง ภู่วรรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ความเห็นว่า สถานการณ์ของไทยในการคัดกรองผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย แสดงให้เห็นถึงความสามารถของไทยในการตรวจวินิจฉัย ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ไม่เห็นด้วยที่จะให้เชื้อไวรัสแพร่ตามธรรมชาติโดยไม่มีการควบคุมเหมือนอดีต สาธารณสุขไทยจะต้องควบคุมไวรัสโคโรนาให้ได้แม้จะใช้เวลานานก็ตาม และถึงแม้ขณะนี้จะยังไม่พบตัวยา หรือวัคซีนที่ใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างจริงจัง แต่ก็เห็นด้วยกับแพทย์ที่ใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี 2 ตัว มาใช้รักษาผู้ป่วยและอาการดีขึ้น จึงถือว่าเป็นทฤษฎีอย่างหนึ่ง เปรียบเทียบตัวยา เป็นตัวขัดขวาง เพื่อไม่ให้สร้างไวรัสสมบูรณ์หรือสร้างไวรัสตัวใหม่ ในทางปฏิบัติต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ได้ข้อสรุปถึงแหล่งกำเนิดของเชื้อโคโรนาไวรัส