กราบสวัสดีปีใหม่ 2562

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2561 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เข้ากราบสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ 2562ผู้บริหารสภากาชาดไทย  ได้แก่

– นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้ ณ ชั้น 2 อาคารอำนวยนรธรรม
– นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายนโยบายการคลัง ณ ชั้น 3 อาคารจอดรถหลังที่ 3
– นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบุคลากร ณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์
– นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้อำนวยการสถานเสาวภา ณ ตึกอำนวยการชั้น 2 สถานเสาวภา