โรค พิษสุนัขบ้า

พิษสุนัขบ้า เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อจากสัตว์เลี้ยงสู่คนได้ ในปัจจุบัน สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ด้วยความน่ารักและเข้ากับผู้คนได้ง่ายทำให้ผู้คนมักจะใกล้ชิดกับสุนัขค่อนข้างมาก กระนั้นเองสุนัขแสนน่ารักนั้นก็อาจนำพาอันตรายมาสู่มนุษย์ได้เช่นกันหากเกิดกรณีที่ติดเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่สู่คนได้ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า

สาเหตุ

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อที่เข้าไปทำลายการทำงานของระบบประสาท จนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ซึ่งผู้ป่วยสามารถรับเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายประเภท ไม่จำกัดแต่เพียงสุนัขเท่านั้น แม้ปัจจุบันโรคดังกล่าวจะยังพบได้น้อยภายในประเทศไทย แต่ปัญหาสัตว์กัด โดยเฉพาะจากสุนัขและแมวยังพบได้บ่อยและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนเพื่อให้คนที่ถูกสัตว์กัดปลอด ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

อาการของโรค พิษสุนัขบ้า

ผู้ป่วยมักมีอาการของระบบประสาทหลังถูกสัตว์ที่มีเชื้อไวรัสกัดประมาณ 1 เดือนขึ้นไป อาการของผู้ป่วยได้แก่ ขากรรไกรแข็ง ชักเกร็ง กลัวน้ำ รู้สึกตัวน้อยลง และเสียชีวิตในที่สุด

การรักษา

ความน่ากลัวที่สำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าคือ ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคดังกล่าวให้หายได้ จึงไม่สามารถช่วยชีวิตของผู้ป่วยที่แสดงอาการออกมาแล้วได้ การรักษาทางการแพทย์ยังทำได้แต่เพียงแต่ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคเท่านั้น โดยการล้างแผลที่มีความเสี่ยงโดยเร็วเพื่อไม่ให้แผลติดเชื้อ แล้วจึงรีบไปพบแพทย์ เพื่อเฝ้าดูอาการต่อไป

การป้องกัน

เมื่อโรคพิษสุนัขบ้านั้นไม่สามารถรักษาได้ ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือ ควรเตรียมการป้องกันไม่ให้ได้รับ เชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งต้องอาศัยมาตรการที่หลากหลาย โดยเฉพาะการมุ่งป้องกันไม่ให้คนที่ถูกสัตว์กัดเป็นโรค  โดยฉีดวัคซีนป้องกันจำนวน 5 ครั้งร่วมกับการให้ภูมิสำเร็จรูปที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบุลิน รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ เช่น การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสัตว์กัด รวมถึงการฉีดวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลินโดยเร็วที่สุดเมื่อถูกโดนกัด และหากผู้ใดทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกสัตว์กัด ก็ควรฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าด้วย

 

สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่
แผนกอายุรศาสตร์คลินิกเฉพาะโรค อาคาร ภปร ชั้น 3
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวแบ่งตามเดือน

 • ธันวาคม 2020 (3)
 • พฤศจิกายน 2020 (10)
 • ตุลาคม 2020 (24)
 • กันยายน 2020 (21)
 • สิงหาคม 2020 (24)
 • กรกฎาคม 2020 (29)
 • มิถุนายน 2020 (38)
 • พฤษภาคม 2020 (87)
 • เมษายน 2020 (188)
 • มีนาคม 2020 (70)
 • กุมภาพันธ์ 2020 (14)
 • มกราคม 2020 (25)
 • ธันวาคม 2019 (32)
 • พฤศจิกายน 2019 (17)
 • ตุลาคม 2019 (24)
 • กันยายน 2019 (12)
 • สิงหาคม 2019 (24)
 • กรกฎาคม 2019 (16)
 • มิถุนายน 2019 (32)
 • พฤษภาคม 2019 (22)
 • เมษายน 2019 (16)
 • มีนาคม 2019 (22)
 • กุมภาพันธ์ 2019 (9)
 • มกราคม 2019 (18)
 • ธันวาคม 2018 (26)
 • พฤศจิกายน 2018 (9)
 • ตุลาคม 2018 (21)
 • กันยายน 2018 (22)
 • สิงหาคม 2018 (23)
 • กรกฎาคม 2018 (18)
 • มิถุนายน 2018 (19)
 • พฤษภาคม 2018 (21)
 • เมษายน 2018 (13)
 • มีนาคม 2018 (19)
 • กุมภาพันธ์ 2018 (13)
 • มกราคม 2018 (6)
 • ธันวาคม 2017 (47)
 • พฤศจิกายน 2017 (20)
 • ตุลาคม 2017 (5)
 • กันยายน 2017 (1)
 • สิงหาคม 2017 (1)
 • กรกฎาคม 2017 (1)
 • พฤษภาคม 2017 (1)
 • ตุลาคม 2016 (1)
 • มิถุนายน 2016 (1)
 • เมษายน 2016 (1)
 • Pin It on Pinterest