โอโตยะ OOTAYA ได้นำอาหารมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จํากัด แบรนด์ “โอโตยะ OOTAYA” ได้นำอาหารปรุงสุกมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต