โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ดูงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล นางสาวสุกานดา นิ่มทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ นพ.ธเนศ จัดวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 60/1 ชั้น 12 โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย