โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ดูงาน

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ นพ.ธนัญชัย ธนสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ นพ.รัฐศักดิ์ วงศ์ลักษณะพิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ พร้อมคณะจาก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 21 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาทิ การนำระบบ HRMI มาใช้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร ฯลฯ เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1219 โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์