งานเสวนา สูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้ม ไม่พรุน” และ “กิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อ การหกล้ม และโรคกระดูกพรุน”

วันที่19 ธันวาคม 2562 มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด จัดเสวนา “ สูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้มไม่พรุน”  และ “กิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม และ โรคกระดูกพรุน ” เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจกับเกี่ยวกับการป้องกันการหกล้ม และโรค กระดูกพรุน ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก

โดยมี ศ.ดร.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นประธานในพิธี และมี ผศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ต.ท.นพ.ธนวัฒน์  อําพันทรัพย์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศผู้สูงวัยและ โรคกระดูกพรุน  โรงพยาบาลตํารวจ พญ.ซายน์ เมธาดิลกกุล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ผู้สูงอายุ กับการหกล้มและ กระดูกพรุน” ณ ชั้น 1 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย