โครงการ “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้”

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร เปิดงานเสวนาวิชาการ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอานันทมหิดล