โครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ CNPG’2019 ประจำปี 2563 เรื่อง “Kick off CNPG’2019”

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ CNPG’2019 ประจำปี 2563 เรื่อง “Kick off CNPG’2019” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และมอบรางวัล ให้กับผู้บริหารทางการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย