เสวนาวิชาการ “Disease X : ปฐมบทไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019”

วันที่ 20 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานเสวนาวิชาการ Disease X : ปฐมบทไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ รู้ทันสถานการณ์โรค มีแนวทางการป้องกัน ดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง  ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีอาจารย์ร่วมเสวนา อาทิ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ปฐมบทไวรัสสัตว์สู่คน” นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเสวนาในหัวข้อ “โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 น่ากลัวขนาดไหน” เป็นต้น ณ ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 โซน A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย