เสวนารู้ทันโรคตับ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดงานเสวนารู้ทันโรคตับ ตอน ไวรัสตับอักเสบบี ซี ไขมันตับ มะเร็งตับ “กัญชาหรือยาหมอ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.นพ.ดร.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เสวนาในหัวข้อ “ทำความรู้จักกับตับ ตับอักเสบ และตับแข็ง” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นวิทยากร อาทิ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา นพ.นพวุฒิ กีรติกรณ์สุภัค ดร.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ พญ.ณัชชา ปิ่นเจริญ พญ.ปัญญาวีร์ ปิติสุทธิธรรม และ นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ คุณนวลพรรณ ล่ำซำ คุณพชร ปัญญายงค์ และอีกหลายท่านที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์บนเวที และมีวงดนตรีจากวง sweet time มาร่วมสร้างความสนุกสนานในครั้งนี้