เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม

อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้คำแนะนำในการขอรับสิทธิประโยชน์และรับทราบปัญหาของผู้มารับบริการ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หอผู้ป่วย ชั้น 19 โซนA1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์