เปิดศูนย์อาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี หม่อมราชวงศ์ จตุมงคล โสณกุล ประธานกรรมการบริษัท เอ็ม.ที.อาร์. รีเทลส์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหาร บริษัท เอ็ม.ที.อาร์. รีเทลส์ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในงาน เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ชั้น13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ศูนย์อาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เอ็ม.ที.อาร์. รีเทลส์ จำกัด ตั้งอยู่ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เปิดให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านสุขลักษณะทางโภชนการให้กับ แพทย์ พยาบาล บุคลากร นิสิต และประชาชนผู้มาใช้บริการ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์