เตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง Advanced HA

วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะทีมเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง Advanced HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564