ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สมทบทุนก่อสร้างหอผู้ป่วย

ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมทบทุนก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน และจัดซื้อุอปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รวมมูลค่า 250,000 บาท พร้อมทั้งมอบกล่องยาและเวชภัณฑ์จำนวน 200 กล่อง มูลค่า 200,000 บาทให้กับศูนย์พักคอยโดยเซ็นทรัลทำเป็น Community Isolation ร่วมกับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้ ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

error: Content is protected !!