“อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล” จัดโครงการบันทึกพิชิตมะเร็งส่งต่อแนวทางผู้ป่วยและผู้ดูแลใกล้ชิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณพื้นที่ Foyer ชั้น 6 อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” จำนวน 1,000 เล่ม จากโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) ภายใต้ บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยมี คุณไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการ ร่วมกับผู้สนับสนุนหลัก บริษัท นิวทรีพรีม จำกัด, สมาคมผู้วิจัยผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) องค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นผู้แทนในการส่งมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 20,000 คนทั่วประเทศไทย ผ่าน 20 โรงพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับมือกับโรคมะเร็งแบบองค์รวม รวมถึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์และพยาบาลให้แผนการรักษาเป็นไปได้ด้วยดีผ่าน “สมุดบันทึกบันทึกพิชิตมะเร็ง” ฉบับปรับปรุงปี 2565 ซึ่งจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมการรักษาให้มีประสิทธิผล และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น .ซึ่ง โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) ได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง” จะช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยวิธีการรับมือกับมะเร็งใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตัวเอง มีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับโรคมะเร็ง มีความหวังและกำลังใจตลอดเส้นทางการรักษา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแลสามารถติดต่อขอรับสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/artforcancerbyireal/