สโมสรโรตารี่ธนบุรี มอบชุด PAPR

ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรโรตารี่ธนบุรี โดยคุณสุกัญญา ไทยเพ็ชร นายกสโมสร และ คุณวุฒิชัย หวังหลี อดีตผู้ว่าการภาค มอบชุด PAPR จำนวน 1 ชุด มูลค่า 42,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ภญ.อภิญญา วิจิตรเมฆทอง หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564