สัมมนาการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสาธารณสุข

รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดสัมมนาและชี้แจงทิศทางการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 โดยมี ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้กับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ประธาน PCT แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมทบทวนความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐาน เมื่อวันที่วันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารจอดรถ 3 ชั้น 15 ที่ผ่านมา