สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 โอกาสนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี 2563 จากนั้น พระราชทานพรปีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี ความว่า

“ ขอขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันปฏิบัติงานมาด้วยดี และเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วๆไป ขอให้บุญกุศลที่ทำร่วมกันมาวันนี้ช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดี ประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน และสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ ในปีใหม่ และสืบต่อๆไปด้วย ในอนาคต”