สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคม พร้อมด้วย ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร และผู้แทนหน่วยงานสมาชิกนิติบุคคล มอบเงินบริจาค จำนวน 678,999 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างงหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขยายพื้นที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ โดย นายเตช บุนนาค เลขาธิการ และ นายอัครพล มิลินทบุณย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านกายภาพ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ