สมาคมราชกรีฑาสโมสรบริจาค

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โดย พันตรี ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะกรรมการ มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารราชกรีฑาสปอร์ตคอมเพล็กซ์