สมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

คุณบุญชู โรจน์หิรัญสกุล และ คุณดาวยุพา โรจน์หิรัญสกุล บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ศาลาทินทัต