สมทบทุนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล และห้องตรวจสรีระไฟฟ้าหัวใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวคุณสุนีย์ – คุณธวัชชัย – คุณดวงใจ ตั้งสง่า และ คุณอรนุช วงศ์จินดาเวศย์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล ( สำหรับพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล / พัฒนาบุคลากร หอผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤต / พัฒนาบุคลากรหอผู้ป่วยฉุกเฉิน ) และเพื่อสมทบทุน ห้องตรวจสรีระไฟฟ้าหัวใจ หน่วยหัวใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านบริการ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า รับมอบ ณ ศาลาทินทัต